ZAVRŠNU KONFERENCIJU, Našice

POZIVNICA

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Našice i Mecsekerdő Zrt. Pécs sa zadovoljstvom Vas pozivaju na  

ZAVRŠNU KONFERENCIJU

  projekta

"PROTECTION OT THE ENGLISH OAK IN THE CROSS-BORDER AREA" (OAK PROTECTION)

“Zaštita hrasta lužnjaka u pograničnom području“

Mjesto: Rasadnik Gajić, Zoljan, 31500 Našice

(parkiranje je osigurano na lokaciji rasadnika Gajić x: 622696, y: 5038899)

Datum: 11. lipnja 2019. (utorak)

PROGRAM:

  •   9.30 – 10.00 Dolazak i registracija
  • 10.00 – 10.10  Pozdravna riječ organizatora – Vlado Keglević, Voditelj UŠP Našice
  • 10.10 – 10.20  Uvodna riječ – Kakas Andrea, Programska menadžerica HUHR Zajedničko tajništvo
  • 10.20 – 10.50  Oak Protection, sažetak projekta -  Kiss Milán, Voditelj projekta u Mecsekerdő Zrt. Pécs
  • 10.50 – 11.20  Prekogranični sustav monitoringa podzemnih voda i WEB GIS – Ivan Pilaš, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko
  • 11.20. – 11.50 Zaštita šumskih ekosustava: suzbijanje invazivnih vrsta u šumarskoj praksi - Márton Korda, Šumarski fakultet Sveučilišta u Šopronu
  • 11.50 – 12.10  Pauza za kavu
  • 12.10 – 12.40 Klimatski pritisci i mogućnosti adaptivnog gospodarenja lužnjakovim sastojinama šumarije Koška  – Stjepan Dekanić, Perceptives j.d.o.o.   
  • 12.40 – 12.55 Primjena rezultata projekta Oak Protection - Nataša Rap, Voditeljica projekta za UŠP Našice  
  • 13.00 – 15.00  Ručak

Radionica će biti dvojezična, osigurati će se hrvatsko - mađarsko prevođenje

Molimo da  potvrdite dolazak do 7. lipnja e-mailom: natasa.rap@hrsume.hr

Događaj je organiziran uz financijsku pomoć Europske unije

Időpont: 
2019.06.11 - 00