Prekogranični sustav praćenja retanja podzemnih voda koje

Kroz ovaj projekt uspostavljen je prekogranični sustav praćenja retanja podzemnih voda koje su od vitalne važnosti za stabilnost šumskih zajednica. Dobiveni podatci upotpunjeni lokalnim meteorološkim parametrima postavljaju temelje za razvoj i primjenu novih mjera u gospodarenju šumama.

Rezultati:
•    praćenja podzemnih voda, koji se sastoji od 60 mjernih točaka i postavljanja mreže,
•    mreže automatskih meteoroloških (6),
•    WEBGIS System (https://oak.geof.hr/gis),
•    Stanje šumskih i vodenih ekosustava šumarije Koška s preporukama za prilagodbu gospodarenja klimatskim promjenama

Detalji: http://oakprotection.eu/hu/oak-protection-mecsekerdo-zrt-nel

Očekivani rezultati:
•    Planirano gospodarenje šumama temeljeno na podacima kretanja podzemnih voda,
•    Poboljšanja u  upravljanju  kopnenim vodama i planiranje aktivnosti dugoročnog upravljanja vodama,
•    Stvaranje i održavanje prirodnih i šuma sličnih prirodnim mješovitim šumama.