Partnerstva

Glavni korisnik: Mecsekerdő Zrt. (7623 Pécs, Rét u. 8. – www.mecsekerdo.hu)

Naše Društvo, kao državno poduzeće je najveći šumski upravitelj u Baranjskoj županiji. Gospodarimo na 55 tisuća hektara  što čini polovicu šumskih područja Baranje. 89 % raznovrsnih šumskih zajednica čine mješovite listopadne šume od autohtonih vrsta drveća. Na Dravskoj nizini nalazimo hrastove šume koje su od iznimno velike gospodarske vrijednosti, a na dubokim tlima Mecseka, bogatima humusom gospodarimo mješovitim hrastovim i bukvinim šumama. U Zselicu zasebnu pozornost zaslužuju bukvici sa srebrnom lipom kao i  hrastici.

Područje na kojom se gospodarimo, vrlo je bogato prirodnim vrijednostima, 75 % naših šuma je pod zaštitom na različitim nivoima. Na području Mecsekrdő Zrt. nalaze se i dva rezervata šumske vegetacije. Šumsko gospodarstvo prilikom obavljanja svih svojih djelatnosti vodi brigu o zaštiti prirodnih vrijednosti, a važnim smatramo i formiranje svijesti. U svrhu toga održavamo dvije škole: «Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza» (Šumska škola i šumska kuća «Vjeveričina škola») i «Kikerics Erdészeti Erdei Iskola» (Šumska škola «Mrazovac») gdje posjetitelji, i djeca i odrasli zahvaljujući uzbudljivim otkrićima upoznaju se sa biljnim i životinjskim svijetom šume, radom šumara i održivim gospodarenjem šumom. Također kao djelovanje za opće dobro možemo spominjati održavanje i poslovanje objekata za opće dobro (šumski objekti za odmor, poučne staze), organizaciju rada centra za poznavanje prirode i uskotračne željeznice.

Pored djelatnosti gospodarenjem šumama Mecsekerdő Zrt. održava 31.700 hektara zajedničkog lovišta čime je jedna od najvećih društava koja se bave gospodarenjem divljači u županiji. Od krupne divljači na području dominantan je obični jelen i jelen lopatar, srna i divlja svinja. Cilj gospodarenja divljači je stvaranje ravnoteže na staništima divljači koja omogućuje prirodno obnavljanje šuma, kao i održavanje fonda divljači izvrsne kvalitete. Osim gospodarenja divljači na otvorenim prostorima imamo i ograđena lovišta, od kojih su dva specijalizovana za divlje svinje, a jedno je za mješovitu divljač.

Također za Društvo začajan je i poslovanje turizmom. Izletnike u prirodi očekuju udobne gostinjske kuće, kuće sa apartmanima, smještaj za omladinu i tzv. «kuće sa ključevima». Naš ponos je 6 km duga uskotračna šumska željeznica «Zselici Csühögő» koja funkcionira od 1901. godine. Na polaznoj postaji, u Almamelléku može se razgledati izložba o šumarstvu i o povijesti te male željeznice. Prvi tematski park izgrađen u šumskoj okolini jeste «Mecsextrém Park» koji se nalazi u Pécs-Árpádtető, te posjetiteljima pruža cjelodnevnu razonodu.

Na jesen 2007. godine u jednoj od najmanjih sela Istočnog Mecseka, u Kárászu sagrađen je naša podružnica za obradu šumskih nusproizvoda, čiji je izvrstan proizvod jeste Naturalé, 100 % gusti voćni sok. 

Erdőgazdálkodás Vadgazdálkodás - Fotó: Nagy GáborVadetetés - Fotó: Sóki TamásKözjólét - Erdei Iskola Sasrét Közjólét - Erdei Iskola Sásvölgy Közjólét - Almamellék kisvasút Közjólét - Kövestető kilátó Mecsextrém Park  Mecsextrém Park Turisztika - Sasrét Turisztika - Sasrét Vendégház Turisztika - Natur Hotel Kövestető Turisztika - Sasrét faházak

  

Korisnik: HRVATSKE ŠUME d.o.o.  Zagreb,Uprava šuma, Podružnica Našice (31500 Našice, J.J.Strossmayera 1. – http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/)

 

Uprava šuma Podružnica Našice jedna je od 16 Uprava u poduzeću Hrvatske šume d.o.o. Zagreb. U sastavu UŠP Našice nalazi se 9 šumarija (Ćeralije, Donji Miholjac, Đurđenovac, Koška, Našice, Orahovica, Slatina, Čačinci i Voćin) i radna jedinica za mehanizaciju, građevinarstvo, kamenolome i mehaničke radionice (RJ Šumatrans Našice).

Najvažnije djelatnosti u UŠP Našice su: biološka obnova šuma, proizvodnja šumskih proizvoda, šumska mehanizacija, građevinarstvo, uređivanje šuma, lovstvo, rasadnici, kamenolomi.

Površina šuma kojom gospodari UŠP Našice iznosi 73.886,26 ha s drvnom zalihom od 20.934.602 m3 ili u prosjeku 283 m3/ha. Godišnji prirast drvne mase iznosi 549.176 m3 ili 7,43 m3/ha. Prosječni godišnji bruto sječivi etat iznosi 501.787 m3 ili 6,79 m3/ha.

Uprava se smjestila na dvije županije: Osječko – baranjskoj  i Virovitičko – podravskoj županiji. Prostor Uprave proteže se od rijeke Drave na sjeveru do brdskih i planinskih dijelova Papuka i Krndije na jugu. Zbog velike raznolikosti reljefa na tom području razvile su se i različite biljne zajednice. Uz rijeku Dravu dolaze šume vrbe  i topole, u nizinskim predjelima su šume hrasta lužnjaka sa grabom i šume poljskog jasena. Brdski i planinski predjeli Papuka i Krndije pokriveni su  šumama hrasta kitnjaka sa grabom i lipom, te šumama bukve i jele u najvišim predjelima.

UŠP Našice trenutno zapošljava 633 radnika, od toga s visokom i višom stručnom spremom radi 121 radnik, sa srednjom stručnom spremom 406 radnika a s nižom stručnom spremom 106 radnika. 

 

Nasice_1Nasice_2