Baza znanja

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu vodi web stranicu 'Invazivne vrste u Hrvatskoj'. Cilj ove stranice je na jednom mjestu pružiti informacije  o tome što su invazivne vrste, dati pregled zakonske legislative te preporuke za odgovorno ponašanje  i prevenciju unošenja strnih vrsta u prirodu - http://www.invazivnevrste.hr/

 

Istraživanje Zelenog Osijeka o stanju šuma i šumskih ekosustava - invazivne i alohtone vrste i dalje prisutne u velikom omjeru na području Regionalnog parka Mura-Drava u Osječko – baranjskoj županiji - http://radio.hrt.hr/clanak/u-slavoniji-previse-invazivnih-biljaka/148179/

 

Rasprostranjenost invazivne strane vrste pajasena [Ailanthus altissima (Mill.) Swingle] po županijama Republike Hrvatske - https://hrcak.srce.hr/file/278761

 

 

 

 

Dinamika podzemnih voda Biđsko –Bosutskog šumskog područja (UŠP Vinkovci) - https://hrcak.srce.hr/129276

 

 

Osnovna hidrogeološka karta Republike Hrvatske 1:100.000.  Istraživanje u okviru projekta Osnovna hidrogeološka karta Republike Hrvatske (OHGK) usmjeren je na izučavanje podzemnih voda, odnosno definiranje odgovarajućih znanstveno utemeljenih podataka o podzemnim vodama, njihovom pojavljivanju i obnavljanju, što izravno utječe na korištenje i zaštitu podzemnih voda. OHGK daje vrijedne podatke kod planiranja i izvedbe vodoopskrbnih zahvata, za potrebe zaštite i razmatranja problema zagađivanja podzemnih voda, za potrebe hidroenergetskih radova, te kod prostornog planiranja. - http://www.hgi-cgs.hr/Osnovna-hidrogeoloska-karta-Republike-Hrvatske.htm