Baza znanja

Projekt 'Protection of the english oak in the cross – border area' ('Oak protection') zajednički je projekt mađarskih i hrvatskih šumara (Mecsekerdő Zrt. i Hrvatske šume d.o.o.UŠP Našice).

Zajednička problematika i slični izazovi u gospodarenju šumama udružili su stručnjake s obje strane rijeke Drave u nastojanjima da pronađu rješenje za izazove u očuvanju autohtone vegetacije koja je u pod sve većim utjecajem klimatskih promjena. Klimatske promjene, a posebno učestale pojave razdoblja suša ili poplava negativno utječu na vitalnost stabala i stabilnost sastojina.

Kroz ovaj projekt uspostavljen je prekogranični sustav praćenja kretanja podzemnih voda koje su od vitalne važnosti za stabilnost šumskih zajednica. Dobiveni podatci upotpunjeni lokalnim meteorološkim parametrima postavljaju temelje za razvoj i primjenu novih mjera u gospodarenju šumama.

Osim uspostave sustava praćenja podzemnih voda, još jedan važan cilj projekta bio je pronalaženje efikasnog modela za borbu s invazivnim vrstama biljaka. Invazivne vrste biljaka lakše ulaze u sastojine narušene ekološke stabilnosti i svojom agresivnošću, brzim rastom i širenjem ugrožavaju osjetljiva prirodna staništa.

U borbi protiv invazivnih biljaka najvažnije je na vrijeme prepoznati potencijalnu opasnost kako bi se mogle što prije poduzeti odgovarajuće mjere.  Ova brošura će slikovnim prikazima i opisom invazivnih vrsta koje najčešće nalazimo na našim šumskim staništima pomoći šumarima ali i ostalim zaljubljenicima u prirodu kod prepoznavanja biljaka koje mogu ugroziti autohtonu vegetaciju.

 

Brošura

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu vodi web stranicu 'Invazivne vrste u Hrvatskoj'. Cilj ove stranice je na jednom mjestu pružiti informacije  o tome što su invazivne vrste, dati pregled zakonske legislative te preporuke za odgovorno ponašanje  i prevenciju unošenja strnih vrsta u prirodu - http://www.invazivnevrste.hr/

 

Istraživanje Zelenog Osijeka o stanju šuma i šumskih ekosustava - invazivne i alohtone vrste i dalje prisutne u velikom omjeru na području Regionalnog parka Mura-Drava u Osječko – baranjskoj županiji - http://radio.hrt.hr/clanak/u-slavoniji-previse-invazivnih-biljaka/148179/

 

Rasprostranjenost invazivne strane vrste pajasena [Ailanthus altissima (Mill.) Swingle] po županijama Republike Hrvatske - https://hrcak.srce.hr/file/278761

 

 

 

 

Dinamika podzemnih voda Biđsko –Bosutskog šumskog područja (UŠP Vinkovci) - https://hrcak.srce.hr/129276

 

 

Osnovna hidrogeološka karta Republike Hrvatske 1:100.000.  Istraživanje u okviru projekta Osnovna hidrogeološka karta Republike Hrvatske (OHGK) usmjeren je na izučavanje podzemnih voda, odnosno definiranje odgovarajućih znanstveno utemeljenih podataka o podzemnim vodama, njihovom pojavljivanju i obnavljanju, što izravno utječe na korištenje i zaštitu podzemnih voda. OHGK daje vrijedne podatke kod planiranja i izvedbe vodoopskrbnih zahvata, za potrebe zaštite i razmatranja problema zagađivanja podzemnih voda, za potrebe hidroenergetskih radova, te kod prostornog planiranja. - http://www.hgi-cgs.hr/Osnovna-hidrogeoloska-karta-Republike-Hrvatske.htm