Tudástár

Inváziós növényfajok MagyarországonFöldünk biodiverzitását veszélyeztető tényezők között az élőhelyek pusztulását és fel-darabolódását közvetlenül a nem őshonos, inváziós fajok terjedése követi. Az inváziós fajok nem csak természetvédelmi, erdő- vagy mezőgazdasági, de jelentős humán-egészségügyi és ökonómiai problémát is okozhatnak. Nagyon fontos e nem őshonos fajok megjelenésének korai detektálása, gyors válaszlépések meghatározása a fajok to-vábbi terjedésének megakadályozása céljából. Ehhez nem csak széleskörű kutatásokra, nemzetközi információcserére, adatbázisok kiépítésére van szükség, de arra is, hogy tájékoztassuk az inváziós fajokkal kapcsolatba kerülő szervezeteket, pl. erdő-, mező-, kertgazdasági szakembereket, és ezek az ismeretek minél szélesebb nyilvánosságot kap-janak. Az „Inváziós növényfajok Magyarországon” című kiadványunkkal is ezt a célt szeretnénk szolgálni, és egy olyan könyvet közzétenni, amelyet a szűkebb értelemben vett szakmai olvasóközönség és a természet iránt érdeklődők egyaránt haszonnal for-gathatnak (Szerző: Csiszár Ágnes).

Forrás: www.mek.oszk.hu

Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalataiA 2012–2014 között megvalósított projekt célja özönnövények visszaszorítása volt magyarországi és szlovákiai homoki és ártéri élőhelyeken. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) a Pozsonyi Térségi Természetvédelmi Egyesülettel (BROZ) partnerségben az alábbi feladatokat végezte el:
• A korábbi projektek, kezelések ismereteinek összegyűjtése, területkezelők képzése
• Szlovákiában három, a DINPI működési területén öt helyszínen, ártéri és homoki élőhelyeken fajspecifikus kezeléseket végeztünk a legnagyobb természetvédelmi problémát jelentő fajok visszaszorítása érdekében. A projekt során kezelt teljes terület 645 hektár volt.
• Szemléletformálás és szakmai tapasz-talatcsere, az özönnövények vissza-szorításában leginkább érintett, vagy legnagyobb lehetőségekkel bíró gazdálkodó és kezelő szervezetek bevonásával.

A projekt forrása: Európai Regionális Fejlesztési Alap (www.husk-cbc.eu) A projekt azonosítója: HUSK/1101/2.2.1./0052

Forrás: www.termeszetvedelem.hu