A projekt indíttatása

Az erdők környezetvédelmi szerepe az elmúlt évtizedekben nagymértékben megnőtt, mellyel párhuzamosan az Európai Unió is jelentős hangsúlyt fektet az erdőállományok, a biológiai sokféleség és a termőtalaj védelmére (lásd Európai Unió Erdészeti Stratégia, Erdészeti Cselekvési Terv).

Az erdei ökoszisztéma megóvása azonban évről évre nehezebb feladat az erdőgazdálkodók számára, hiszen komoly kihívást okoznak a klímaváltozással járó enyhülő telek, a csapadékeloszlás szélsőségessé válása, a területek vízháztartásának változása, a mikroklímák megváltozása és ennek következtében az erdőövi zónák helyenként már érzékelhető eltolódása. További nehezítő körülménynek számítanak az újonnan megjelenő szárazságtűrőbb és ellenállóbb özönfajok, melyek gyors és agresszív térhódításuknak köszönhetően fokozatosan kiszorítják az őshonos növényvilágot megbontva ezáltal az eredeti ökoszisztémát.

A fentiekben bemutatott problémák a Mecsekerdő Zrt. és a Nasicei Erdőgazdaság területén – eltérő mértékben és súllyal – de egyaránt jelen vannak. A szárazság és a talajvíz hiánya mindkét társaság működési területén jelentős problémaforrás. Horvátországban, a Koskai Erdészet területén évente mintegy 5-10 ezer m3 tölgypusztulást regisztrálnak köszönhetően annak, hogy a talajvíz szintje a térségben drasztikusan csökkent. A leginkább érintett fajok közül a jelentős természeti és gazdasági értékkel bíró kocsányos tölgy bizonyul a legsebezhetőbbnek, de a magyar oldalon a cser, a kőris és a bükk is veszélyeztetve van. Új típusú és rendkívül jelentős probléma a vízhiány mellett, a tölgyet nagymértékben kiszorító özönfajok (cserjés gyalogakác, fehér akác, bálványfa) megjelenése is, mely intenzív növekedésének köszönhetően lecsökkenti az őshonos fajok életterét. A Mecsekerdő Zrt. a teljes működési területén becslésen alapuló felméréssel több, mint 400 hektár fertőzött területet regisztrált. Ebből a projekt területre eső rész 155,17 hektár, melynek zömét a cserjés gyalogakác alkotja.

A hasonló szakmai kihívások, a földrajzi közelség, valamint a már meglévő munkakapcsolatok alapján döntött úgy a Mecsekerdő Zrt. és a Naseicei Erdőgazdaság, hogy a bemutatott problémákra közösen kívánnak megoldást találni.

 

Biotikus károk és özönnövények a Dráva-síkon:

 

Chalara fraxinea  

 

 

 

Erdőtelepítések nehézségei Horvátországban (aszály és árvíz károk): 

 Árvíz hatása a kocsányos tölgyre Árvíz hatása a kocsányos tölgyre_2 Zečevac csatrona

Száraz tölgy rönkök száraz tölgy rönk_2