ROSALIA kézikönyvek 3: Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai

Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalataiA 2012–2014 között megvalósított projekt célja özönnövények visszaszorítása volt magyarországi és szlovákiai homoki és ártéri élőhelyeken. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) a Pozsonyi Térségi Természetvédelmi Egyesülettel (BROZ) partnerségben az alábbi feladatokat végezte el:
• A korábbi projektek, kezelések ismereteinek összegyűjtése, területkezelők képzése
• Szlovákiában három, a DINPI működési területén öt helyszínen, ártéri és homoki élőhelyeken fajspecifikus kezeléseket végeztünk a legnagyobb természetvédelmi problémát jelentő fajok visszaszorítása érdekében. A projekt során kezelt teljes terület 645 hektár volt.
• Szemléletformálás és szakmai tapasz-talatcsere, az özönnövények vissza-szorításában leginkább érintett, vagy legnagyobb lehetőségekkel bíró gazdálkodó és kezelő szervezetek bevonásával.

A projekt forrása: Európai Regionális Fejlesztési Alap (www.husk-cbc.eu) A projekt azonosítója: HUSK/1101/2.2.1./0052

Forrás: www.termeszetvedelem.hu