Motivacija projekta

Uloga šume u zaštiti okoliša znatno se povećala tijekom proteklih desetljeća, pa EU stavlja veliki naglasak na zaštitu šuma, biološke raznolikosti i tla (EU Forestry Strategy i AP).

Zaštita šumskih ekosustava predstavlja sve ozbiljniji izazov šumarstvu jer klimatske promjene uzrokuju značajan problem u području upravljanja šumama. Na primjer zime postaju blaže a  padaline postaju sve ekstremnije iz godine u godinu, pa se tako ravnoteža tla i mikroklime mijenja a s tim se mijenjanju i šumski ekosustavi. Zbog toga se na području projekta pojavljuju mnoge invazivne vrste koje su otpornije na nove okolnosti (npr. duža sušna razdoblja) od autohtonih vrsta. Kao nova tendencija, autohtone vrste su ugrožene jer se njihova optimalna staništa stalno smanjuju.

Takvi problemi postoje i na području Mecsekerdo Zrt. i Uprave šuma Podružnice Našice, ali u različitom stupnju i različitoj težini. Nedostatak podzemnih voda glavni je izvor zabrinutosti u području djelovanja obje tvrtke. Godišnje se na području šumarije Koška (UŠP Našice) osuši 5- 10 tisuća m3 hrasta lužnjaka. Među domaćim vrstama, najosjetljiviji je hrast lužnjak, sa značajnim prirodnim i ekonomskim vrijednostima. Osim hrasta na mađarskoj strani ugroženi su cer, jasen i bukva. Pored nedostatka vode veliki problem je pojava invazivnih vrsta (npr. bagrem, čivitnjača, pajasen). Na području  Mecsekerdő Zrt., temeljem procjene, zabilježeno je više od 400 hektara zaraženih područja. Zaraženi dio na području projekta iznosi 155,17 hektara, a najčešća  invazivna vrsta je čivitnjača.

Na temelju sličnih profesionalnih izazova, zemljopisne blizine i već postojeće međusobne suradnje dvije uprave šuma  odlučile su zajednički pronaći rješenje problema.

 

 

Biotske i abiotske štete i invazivne biljne vrste u Dravskoj nizini:

Chalara fraxinea  

 

 

 

 

 

Teškoće u pošumljavanju u Hrvatskoj (suše i poplave): 
 

 Árvíz hatása a kocsányos tölgyre Árvíz hatása a kocsányos tölgyre_2 Zečevac csatrona