Projekt célok

A 20 hónapos projekt átfogó célja a korábbiakban bemutatott őshonos fafajok (pl.: kocsányos tölgy) és erdőállományok pusztulásának és az özönfajok terjedésének megakadályozása, a folyamatok tényszerű feltárása, valamint komplex megoldási javaslatok kidolgozása. A cél teljeskörű eléréséhez két főtevékenységet kell megvalósítani:

1) Rövidtávon létrejön egy 60 mérőpontból álló horvát-magyar talajvíz-monitoring rendszer, ami adatot szolgáltat a talajvíz numerikus mozgásának modellezéséhez. Szintén az adatgyűjtést szolgálja a projekt keretében telepítendő automata meteorológiai állomáshálózat, mely a határ két oldalán gyűjt további információt a lehulló csapadék vonatkozásában. A mért eredmények nyilvánosa elérhetők lesznek a weboldalon valamennyi célcsoportja számára. Végezetül az adatokra támaszkodva a horvát partner közreműködésével elkészül egy erdőállomány állapot elemzés, mely kitér majd a vízi ökoszisztémák állapot elemzésére, a tölgyes ökoszisztémák jövőbeni fejlődési irányainak előrejelzésére, ajánlásokra és egy esetleges riasztórendszer kialakítására, a rendellenességek előrejelzésére, „elöntési” tervek készítésére és a csapadékvíz visszatartásának lehetőségeire.

A részfeladat hosszútávú célja, hogy a tanulmányra és az adat sorokra támaszkodva a térségben konkrét vízkormányzási tevékenység legyen alapozható (pl.: csatornák, zsilipek kiépítése) az erdők vitalitásának és a talaj termőképességének megőrzése érdekében. A fejlesztés további haszna, hogy a talajvízszint modellezése segítségével tervezhetővé válik az erdőfelújítás és az őshonos fajok fenntarthatósága a jövőben.

 

2) A projekt másik átfogó célkitűzése az őshonos fajok védelme érdekében az invazív fajok visszaszorítása, mely kapcsán a Mecsekerdő Zrt. koordinálásával horvát területen is megtörténik az inváziós fajok felmérése. Ezzel egy időben magyar oldalon a Mecsekerdő Zrt. Sellyei és a Szigetvári Erdészetének területén több mint 155 hektár területen történik meg a fás szárú invazív növények (akác, gyalogakác, bálványfa) visszaszorítása. Zárásként a horvát oldalon feltérképezett fajokra és a magyar oldalon visszaszorított fajokra vonatkozóan elkészül az azok visszaszorítására vonatkozó módszertan, mely az irtás során szerzett tapasztalatokat foglalja össze.

A részfeladathoz kapcsolódóan egy mobilapplikáció fejlesztés is megtörténik, mely ismeretterjesztő jelleggel mutatja be a probléma jelentőségét valamennyi érintett számára (beleértve a túrázókat és a lakosságot is).

 

További projekt adatok:

Projekt teljes címe:   Protection of the English oak in the cross-border area / Kocsányos tölgy megóvása a határmenti térségben

Projekt azonosító:    Oak protection

Projekt költségvetés:

Teljes projekt méret

(konzorciumi szinten)

EU támogatás

(konzorciumi szinten)

638 644,62 €

542 847,92 €

 

 

Monitoring kutak tervezett elhelyezkedése a Dráva-síkon